Fundatia Noi Citim

Viziune: Cãrţile au suflet!

În lumea hipertehnologizatã în care trãim, cartea rãmâne un martor tăcut al speranţelor noastre de libertate, în egalã mãsurã maestru şi duhovnic, acceptându-ne confesiunile înstrãinate de ceilalţi şi revelându-ne bucuria de a fi din nou întregi.

Misiune: Sã redescoperim bucuria de a citi!

Astãzi, s-ar pãrea cã bucuria lecturii devine un ritual din ce în ce mai exotic într-o lume a monitoarelor pline de imperative publicitare şi depersonalizatã prin dependenţa de accesorii la modã. Noi dorim sã îi redãm acestui ritual statutul binemeritat: nu este o misiune uşoarã, dar noi credem cã, împreunã, ne putem angaja în aceastã frumoasã luptã perpetuã pentru triumful cãrţilor, pentru triumful propriului suflet.

Valori: Pentru noi, cãrţile deopotrivã sunt şi oferã daruri.

Ele sunt daruri ale unor minţi şi mâini întinse peste hotarele timpului şi ale spaţiului, însã totodatã oferã darul de a lumina colţuri nebãnuite ale fiinţei, şi de a cãlãtori cãtre centrul propriului spirit.

Obiective: Sã vedem cãrţile dincolo de coperţi, dincolo de statutul de simple obiecte pe care le poţi avea.

Sã pornim noi în cãlãtoria cãtre ele, pentru a face posibilã cãlãtoria lor cãtre sufletul nostru. Sã le cãutãm, pentru a ne (re)gãsi.

Sã le deschidem coperţile cu pietatea cu care s-ar deschide portile unui templu al misterelor şi sã le citim, deschizându-ne şi noi coperţile/portile sufletului cãtre ele şi scriind astfel noi rânduri pe filele propriului spirit.